Email: hoangduy00179@gmail.com

Địa chỉ: 8Đ Số 3D, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP HCM; XƯỞNG SX 20C ĐƯỜNG CÂY CÁM PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUẬN BÌNH TÂN TPHCM

Điện thoại: 0978700179

Liên hệ

*

*

*

*

*

*

 SOFA HOÀNG DUY

Địa chỉ: 8Đ Số 3D, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM, 

XƯỞNG SX 20C ĐƯỜNG CÂY CÁM PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUẬN BÌNH TÂN TPHCM

ĐT: 0978700179

Email: hoangduy00179@gmail.com

Website: www.sofahoangduy.com